DO CZEGO SŁUŻY SPEKTROMETR BAINBRIDGE’A?

Proton w spektrometrze Bainbridge’a  zakreśli półokrąg o określonym promieniu R tak jak to przestawia rys. 1. Rys. 1 Po przeliczeniach wg wzoru daje to masę protonu m równą 1,6726 x 10–27 kg. Jądro deuteru (proton + neutron) w spektrometrze Bainbridge,a ...

JAK ZAPOBIEC POŻAROM BEL SIANA, SŁOMY I INNYCH?

STRESZCZENIE. Autor podpowiada rolnikom, jak rozwiązać istniejący od ponad pięćdziesięciu lat problem samozapłonu bel siana na polu, w stodole, w stogu. Samozapłon różnych ciał jest wynikiem fizycznego procesu samo nagrzewania się ciał. Proces samo nagrzewania się...

PROBLEM PROMIENIOWANIA BETA

Kiedy jądro ulega rozpadowi beta, dokonuje przejścia od jednego stanu kwantowego, posiadającego dobrze zdefiniowaną energię, do innego stanu kwantowego również o dobrze zdefiniowanej energii. Jednak cząstki beta emitowane w tym procesie nie mają ustalonej energii....

CO TO JEST ELEKTRON ?

CO TO JEST ELEKTRON ?   Jak pokazano w opracowaniu głównym pary elektronów w atomie wytwarzają pary kwantów energii, które natychmiast po powstaniu tworzą połączony biegunami magnetycznymi kwant zespolony (patrz rysunek poniżej). Rys. 1 Każdy  kwant zespolony...