Pobierz tekst w pliku pdf.
Wszystkie gwiazdy w chwili ich powstania zbudowane były jednakowo. Różniły się tylko wielkością. Każda gwiazda posiadała jądro i atmosferę. Jądro obracało się szybciej od atmosfery, co powodowało  że na ich styku powstawało zjawisko tarcia, które jest źródłem ogromnych ilości ciepła. W ten sposób gwiazda świeci. Tak wygląda gwiazda niedługo po narodzinach, czyli w wieku „niemowlęcym”.

Jednak nie wszystkie gwiazdy świecą jednakowo. Gwiazdy większe mają większe jądra. Przy tej samej prędkości obrotowej, większe jądra mają większą prędkość liniową na styku jądra z atmosferą. Z kolei, większa prędkość liniowa jądra, skutkuje większą ilością ciepła
powstającego w wyniku tarcia jądra o atmosferę. Czyli gwiazdy o różnej wielkości mają
różne temperatury. Gwiazdy większe świecą jaśniej, mają wyższe temperatury.
Wszystkie gwiazdy osiągają ogromne temperatury. tylko w takich temperaturach mogą zachodzić reakcje termojądrowe. W ich wyniku, jądra helu łączą się ze sobą tworząc jądra pierwiastków o parzystej liczbie protonów, a po przyłączeniu dodatkowo jądra deuteru powstają jądra pierwiastków o nieparzystej liczbie protonów (szczegóły tego procesu przedstawione są w opracowaniu głównym).

Powyższe oznacza , że źródłem ciepła gwiazdy jest wzajemne tarcie jej jądra i atmosfery, a odpowiednio wysoka temperatura jest niezbędnym warunkiem zajścia reakcji termojądrowych, w wyniku których powstają atomy ciężkie (atomy pierwiastków cięższych od wodoru i helu).
Mówiąc obrazowo, rolą gwiazdy jest tak długo gotować wodór i hel, aż powstaną z nich pozostałe pierwiastki układu okresowego.
Z biegiem czasu przybywa jąder pierwiastków ciężkich. Gwiazda nie może „wydalić” tych „produktów przemiany materii”, więc odkładają się one w jej wnętrzu. Większa gęstość tych „produktów” od gęstości pozostałych składników i siła odśrodkowa wynikająca z ruchu obrotowego gwiazdy powodują, że cięższe pierwiastki gromadzą się w postaci pierścienia, w równikowej części atmosfery gwiazdy (patrz rysunek poniżej). Na tym etapie pierścień ten jest częścią atmosfery lekko „zanieczyszczoną” jądrami pierwiastków cięższych od helu i wodoru. Na zewnątrz gwiazdy nie widać żadnych niepokojących objawów. Gwiazda świeci normalnie, jest w wieku „młodzieńczym”.

Z biegiem czasu przybywa „produktów przemiany materii”. Pierścień powiększa się. Gwiazda wchodzi w „wiek średni”.  W takim wieku jest nasze Słońce.

Dla laika Słońce świeci normalnie. Jednak fachowiec dostrzeże pierwsze objawy kryzysu wieku średniego, czyli starzenia się gwiazdy.

  1. Tzw. wiatr gwiazdowy w pobliżu biegunów jest szybki i stabilny, natomiast w strefie około równikowej, w strefie gdzie pierścień produktów przemiany jest przeszkodą dla jego emisji, wiatr ten jest nierównomierny i znacznie wolniejszy (patrz rysunek poniżej).

                                Rozkład prędkości wiatru słonecznego na Słońcu.

  1. Atmosfera gwiazdy nie obraca się z jednakową prędkością kątową. W strefie około

równikowej, w strefie pierścienia produktów przemiany, powierzchnia Słońca wiruje podobnie jak ciało sztywne, obrót jej jest znacznie szybszy niż strefach około biegunowych.

            Zróżnicowanie prędkości kątowej, z jaką różne części warstwy  powierzchniowej  okrążają Słońce.

  1. Tylko w strefie około równikowej, w strefie pierścienia produktów przemiany, na

powierzchni gwiazdy, cyklicznie powstają i znikają plamy gwiazdowe, przypadku Słońca

zwane plamami słonecznymi.

Rozkład plam słonecznych w zależności od czasu i szerokości heliograficznej.

Pierścień produktów przemiany materii jest ukryty pod powierzchnią atmosfery gwiazdy, ale w przypadku Słońca trzy w/w zjawiska umożliwiają dość dokładne określenie jego wielkości. We wnętrzu Słońca obecnie sięga on mniej więcej czterdziestego równoleżnika po obu stronach równika. Tak wyraźne objawy istnienia pierścienia produktów przemiany materii mogą świadczyć, że ma on już znacznie większą gęstość niż inne składniki gwiazdy.

Z biegiem czasu przybywa ciężkich pierwiastków. Pierścień produktów przemiany materii powiększa się w kierunku biegunów, gęstnieje, staje się cieczą. Gwiazda wchodzi w „wiek balzakowski”.

1 – jądro
2 – atmosfera wewnętrzna, ciśnieniowa
3 – pierścień produktów przemiany materii
4 – atmosfera zewnętrzna, bezciśnieniowa

Budowa gwiazdy w wieku „balzakowskim”.

Płynny pierścień (3) dzieli już atmosferę gwiazdy na wewnętrzną (2) i zewnętrzną (4). Zaczyna on odgrywać rolę izolatora, pośrednika w przekazywaniu ciepła z atmosfery wewnętrznej do atmosfery zewnętrznej. Zakłócenie przepływu ciepła przez pierścień-izolator powoduje powstanie różnicy temperatur po obu stronach pierścienia. Atmosfera zewnętrzna staje się znacznie zimniejsza od wewnętrznej. Światło gwiazdy przygasa. Wyższa temperatura atmosfery wewnętrznej powoduje wzrost jej ciśnienia, który powoduje zniszczenie słabego jeszcze pierścienia produktów przemiany materii. Ciepło z atmosfery wewnętrznej skokowo przechodzi do atmosfery zewnętrznej i gwałtownie ją podgrzewa. Światło gwiazdy staje się jaśniejsze. Przejście ciepła z atmosfery wewnętrznej do zewnętrznej powoduje, że temperatura i ciśnienie atmosfery wewnętrznej maleje, co powoduje, że uprzednio zniszczony pierścień odbudowuje się. Atmosfera zewnętrzna znowu jest izolowana od atmosfery wewnętrznej, co powoduje jej oziębienie. Światło gwiazdy przygasa. Tak działają gwiazdy zmienne, cefeidy. Zmieniają one swoją jasność w okresie
1 – 50 dni.

Z biegiem czasu pierścień produktów przemiany materii rośnie i staje się coraz gęstszy a przez to coraz trwalszy. Okresy pomiędzy kolejnymi destrukcjami i rekonstrukcjami pierścienia, czyli okresy między kolejnymi pojaśnieniami i pociemnieniami gwiazdy stają się coraz dłuższe. Pojaśnienia i pociemnienia stają się coraz gwałtowniejsze. Z daleka wyglądają one jak wybuchy gwiazdy. Tak działają gwiazdy nowe.
Z biegiem czasu pierścień rośnie i staje się coraz trwalszy. Nabiera on już cech ciała stałego. Jego trwałość jest już tak duża, że nie ulega zniszczeniu pod wpływem ciśnienia i temperatury atmosfery wewnętrznej.

Pierścień ten prawie w całości otacza jądro i atmosferę wewnętrzną. Nie ma go jeszcze tylko
w okolicach biegunów gwiazdy. Tylko w tych miejscach może być rozładowane ciśnienie
atmosfery wewnętrznej. Tylko w tych miejscach gazowa materia atmosfery wewnętrznej, w
sposób ciągły, z ogromną prędkością uchodzi w Kosmos. Tak powstają dżety biegunowe (5)
i tak gwiazda wchodzi w wiek „przedemerytalny”.

Budowa gwiazdy w wieku „przedemerytalnym.

W pierwszym okresie istnienia wyżej wymienionej gwiazdy, jej pierścień nie jest jeszcze dostatecznie mocny. Mimo istnienia dżetów biegunowych, ciśnienie atmosfery wewnętrznej może „robić dziury” w dowolnym punkcie  pierścienia. Przez taką dziurę, pod ogromnym ciśnieniem, również uchodzi w Kosmos materia gazowa. Taki nie biegunowy dżet (6), pod wpływem ruchu wirowego gwiazdy zwija się w spiralę. W ten sposób powstaje dysk materii gazowej, który jak „świeca dymna” maskuje gwiazdę, która go wytworzyła. Artystyczną wizję gwiazdy w wieku „przedemerytalnym” przedstawia ilustracja poniżej.

Obecnie dysk ten, dość opatrznie nazywany jest dyskiem akrecyjnym, a zamaskowana gwiazda nazywana jest „czarną dziurą”.

Opisane wyżej, biegunowe i nie biegunowe dżety, są to zawory bezpieczeństwa, przez które gwiazda, kosztem utraty masy, rozładowuje ciśnienie atmosfery wewnętrznej.

Wiek przedemerytalny nie może trwać wiecznie. Wewnątrz gwiazdy nadal wytwarzane jest ciepło, nadal  zachodzą reakcje  termojądrowe.  Pierścień produktów przemiany materii rośnie i staje się coraz twardszy. Zawory  bezpieczeństwa zaczynają się zasklepiać. Najpierw zanika jeden dżet biegunowy, drugi zaczyna działać z przerwami, w końcu i on zanika. Gdy zasklepią się wszystkie zawory bezpieczeństwa, dla zewnętrznego obserwatora gwiazda staje się niedostrzegalna. Taka gwiazda weszła w wiek emerytalny.

Budowa gwiazdy w wieku „emerytalnym”.

Mimo, że gwiazda nie świeci w jej wnętrzu wiruje jądro, wytwarzane jest ciepło, rośnie ciśnienie i temperatura atmosfery wewnętrznej, rośnie też grubość pierścienia, który utrzymuje gwiazdę w całości. Jest to swego rodzaju równowaga sił. Zbyt wysokie ciśnienie  i zbyt wysoką temperaturę, gwiazda niweluje przez czasowe udrożnienie uprzednio zasklepionego zaworu bezpieczeństwa. Gdy otwiera się ten zawór, na zewnątrz wydostaje się strumień gazowej materii w postaci tzw. błysku gamma. Trwający od kilku sekund do kilku minut wyrzut materii gazowej powoduje obniżenie ciśnienia atmosfery wewnętrznej i zawór ponownie zasklepia się. Nieświecące gwiazdy, błyskiem gamma, niejako zawiadamiają o swoim istnieniu i pokazują jak ogromna temperatura trawi ich wnętrze. Pomimo zasklepienia wszystkich zaworów bezpieczeństwa proces produkcji ciepła wewnątrz gwiazdy trwa nadal. Jeżeli pierścień nie wytrzyma wzrostu ciśnienia atmosfery wewnętrznej, to w ułamku sekundy rozrywany jest w strzępy i przestrzeń wokół gwiazdy wypełnia gwałtownie rozszerzająca się kula gorącego gazu, zmieszana z rozgrzanymi do białości fragmentami pierścienia produktów przemiany. Tak działają supernowe.

Ta mieszanina kawałków pierścienia i odrzuconej atmosfery zewnętrznej nosi nazwę mgławica planetarna.

W przypadku wielkich gwiazd, odrzucenie pierścienia produktów przemiany materii nie oznacza śmierci gwiazdy, tylko jej „kurację odmładzającą”.

Łatwo zauważyć, że jeżeli gwiazda w wieku emerytalnym (A) odrzuci pierścień produktów przemiany materii i bezciśnieniową atmosferę zewnętrzną  (3 i 4), to jej pozostałość (B) posiada budowę identyczną z tą jaką miała w wieku niemowlęcym (C).

Ta „odmłodzona” gwiazda znowu jasno świeci  i pięknie podświetla powstałą po eksplozji mgławicę planetarną. (patrz ilustracja poniżej).

Jeżeli powiększymy odpowiedni fragment powyższego obrazu możemy dostrzec kawałki odrzuconego pierścienia produktów przemiany materii.

Powyższa „kuracja odmładzająca” może zostać powtórzona, tak jak to przedstawia poniższy rysunek.

Gwiazda:

A – w wieku emerytalnym po raz pierwszy

B – po pierwszej kuracji odmładzającej

C – w wieku emerytalnym po raz drugi

D – po drugiej kuracji odmładzającej

Końcowa gwiazda tego łańcucha (D) jest już bardzo mała ale świeci bardzo mocno, dlatego nazywana jest białym karłem.

Niektóre gwiazdy taką dwukrotną „kurację odmładzającą” już zaliczyły.  Oto przykład. Zdjęcie poniżej przedstawia mgławicę Kocie Oko widzianą przez teleskop Hubble’a.

Zdjęcie powyższe przedstawia tą samą mgławicę w szerszym ujęciu. Tu, mgławica z poprzedniego zdjęcia zajmuje tylko centralny obszar większej mgławicy. Jest to mocny dowód na to, że Kocie Oko  jest już drugą z kolei, młodszą  mgławicą wytworzoną przez jej centralną gwiazdę.