JAK POWSTAŁ WSZECHŚWIAT?

Pobierz tekst w pliku pdf. Cofnijmy się w czasie 100, 500, 1000 miliardów lat. Wszechświat wypełnia ciemna energia (eter). Są to jednowymiarowe dipole magnetyczne mające możliwość łączenia się biegunami w linie. Jednak nie łączą się one w linie, gdyż poruszają się z...

CO TO JEST CIEPŁO ?

Pobierz tekst w pliku pdf. Brak wiedzy o istnieniu świata kwantów energii zmusza fizyków do wyjaśniania zjawiska ciepła i temperatury przy pomocy tego co znają, czyli świata atomów. Tak to wyjaśniają przy pomocy teorii kinetyczno-molekularnej. Ciepło jest to ta część...

PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, CZYLI ZMĘCZONE ŚWIATŁO.

Pobierz tekst w pliku pdf. Kwanty energii we Wszechświecie występują w dwóch postaciach, jako gaz kwantowy i jako promieniowanie. Gaz kwantowy jest wynikiem nieuporządkowanego, chaotycznego ruchu kwantów energii. Promieniowanie jest wynikiem uporządkowanego, liniowego...

SUBATOMOWY POZIOM ORGANIZACJI MATERII.

Pobierz tekst w pliku pdf. Subatomowy poziom organizacji materii jest to świat kwantów energii. – Kwanty energii wytwarzane są z ciemnej energii przez drgające elektrony atomów. – Kwanty energii wprawiane są w ruch przez cząstki ciemnej energii. –...

SUBKWANTOWY POZIOM ORGANIZACJI MATERII.

Pobierz tekst w pliku pdf. Fizycy przyjmują, że atomy są najniższym stopniem organizacji materii. W opracowaniu „Krok po kroku do Modelu 31” wykazano, że tak nie jest.  Pokazano, że na poziomie subatomowym  występują jeszcze dwa stopnie organizacji materii. Stopień...

WYJAŚNIAMY PARADOKSY KOSMOLOGICZNE

Pobierz tekst w pliku pdf. Paradoks grawitacyjny. Paradoks grawitacyjny znany jest już od czasów Newtona. Wynika z niego, że grawitacja materii obecnej we Wszechświecie, którego przestrzeń byłaby skończona, powinna doprowadzić do tego, że wszystkie gwiazdy, planety i...

ISTOTA DZIAŁANIA SILNIKA EMDRIVE

Pobierz tekst w pliku pdf. EM DRIVE jest to urządzenie wynalezione przez Rogera  J. Shawyera. Wytwarza ono ciąg nie produkując spalin. Ma działać wbrew prawom fizyki. Według  Modelu 31emdrive działa następująco. Magnetron wytwarza kwanty energii (gaz kwantowy) o...

Czy dualizm światła istnieje?

Pobierz tekst w pliku pdf. Na początku XX wieku Planck (ciało doskonale czarne), Einstein (zjawisko fotoelektryczne), i Compton (efekt Comptona) czarno na białym wykazali, że światło ma charakter korpuskularny. Fizycy powinni uznać to za niepodważalny fakt i wszystkie...

JEDNOŚĆ TRZECH RODZAJÓW PÓL.

Pobierz tekst w pliku pdf. STRESZCZENIE. Pokazano na czym polega jedność  pola elektrycznego, pola magnetycznego i pola grawitacyjnego. Po raz pierwszy w historii fizyki obiektywnie porównano ze sobą stałą elektryczną, stałą magnetyczną i stała grawitacyjną. Z...