Pobierz tekst w pliku pdf.

Subatomowy poziom organizacji materii jest to świat kwantów energii.

– Kwanty energii wytwarzane są z ciemnej energii przez drgające elektrony atomów.

– Kwanty energii wprawiane są w ruch przez cząstki ciemnej energii.

– Kwanty energii są niezbędnym warunkiem istnienia ciał. W przestrzeniach międzyatomowych tych ciał, kwanty odgrywają rolę „czynnika antygrawitacyjnego”, zapobiegającego sklejeniu się atomów w jedną sztywną bryłę.

Po spełnieniu swej roli „zużyte” kwanty odkładają się w głębinach Kosmosu jako kosmiczny gaz kwantowy.

– Z kolei kwanty energii kosmicznego gazu kwantowego  są niezbędnym warunkiem istnienia galaktyk. W przestrzeniach międzygalaktycznych kwanty energii tego gazu spełniają rolę „czynnika antygrawitacyjnego” zapobiegającego sklejeniu się gwiazd galaktyk i samych galaktyk w jedną sztywną bryłę

– Gaz kwantowy jest tym, co nazywamy ciepłem.

ŚWIAT KWANTÓW ENERGII = GAZ KWANTOWY = CIEPŁO

Jeżeli wypełniający Wszechświat gaz kwantowy to ciepło to Wszechświat powinien mieć temperaturę. I Wszechświat taką temperaturę ma. Wynosi ona 2,725 K. Taką temperaturę posiada „coś” co fizycy nazywają mikrofalowym promieniowaniem tła.

ŚWIAT KWANTÓW ENERGII = GAZ KWANTOWY = CIEPŁO = MKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA

W fizyce współczesnej pojęcie – świat kwantów energii – nie występuje. Za to znane jest  pojęcie – ciemna materia. Ma to być  tajemnicza forma materii, nieemitująca i nieodbijająca promieniowania magnetycznego, przez co jest niewykrywalna, a jej istnienie zdradzać mają  jedynie wywierane przez nią efekty grawitacyjne. Jej ilość wg najnowszych badań wynosi 26,8 % energii Wszechświata. Łatwo zauważyć, że pojęcie świata kwantów energii pasuje bardzo do pojęcia ciemnej materii. Ciemna materia (świat kwantów energii) spełnia rolę „tego czegoś” co nie dopuszcza do „sklejenia” siłą grawitacji gwiazd, galaktyk w jedną sztywną bryłę.

ŚWIAT KWANTÓW ENERGII = GAZ KWANTOWY = CIEPŁO = MKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA = CIEMNA MATERIA

Brak wiedzy o istnieniu świata kwantów energii (i świata ciemnej energii) spowodował powstanie trzech fizyk alternatywnych wobec fizyki klasycznej. Są to ogólna (OTW) i szczególna (STW) teoria względności, mechanika kwantowa (MK) oraz fizyka cząstek elementarnych zwana modelem standardowym (MS). Są to zupełnie nowe byty w fizyce,  niezależne od siebie i fizyki klasycznej, uzurpujące sobie prawo bycia nadrzędnymi w stosunku do fizyki klasycznej.