NAJKRÓTSZA RECENZJA.
WSZYSTKO PRZECZYTAŁEM ALE NIC NIE ZROZUMIAŁEM, CHOCIAŻ MAM CZWÓRKĘ Z FIZYKI.

NOWY MODEL BUDOWY ATOMU

Wykazano, że atomy nie są najniższym stopniem organizacji materii. Pokazano, że na poziomie subatomowym występuje świat kwantów energii, zaś u podstaw organizacji materii znajduje się ciemna energia. Wychodząc ze świata ciemnej energii pokazano jak powstają i jak są zbudowane kwanty energii, jak kwanty energii zmieniają się w elektrony i pozytony, jak elektrony i pozytony tworzą proton, jak protony i elektrony (zobojętnione protony) tworzą atom. Opierając się na powyższym, na bazie fizyki klasycznej wyjaśniono większość zjawisk spotykanych w makro i mikroświecie. Pokazano, że brak wiedzy o istnieniu subatomowego i subkwantowego poziomu organizacji materii jest przyczyną trudności w wyjaśnieniu w/w zjawisk, co spowodowało powstanie fizyk alternatywnych dla fizyki klasycznej (fizyki relatywistycznej, fizyki kwantowej, fizyki cząstek elementarnych zwanej modelem standardowym), które są sprzeczne z fizyką klasyczną i między sobą.

KROK PO KROKU DO MODELU 31

Nowy model budowy atomu posiada kolosalne możliwości wyjaśniania w prosty sposób wielu różnorodnych zjawisk, do wyjaśnienia których fizyka współczesna musi użyć wielu, często zupełnie niespójnych ze sobą teorii. Oprócz tego Model 31 często pozwala zaproponować experimentum crucis czyli doświadczenie rozstrzygające dla wykazania słuszności tego czy innego twierdzenia.

OTO PRZYKŁADY