JAK ZAPOBIEC POŻAROM BEL SIANA, SŁOMY I INNYCH?

STRESZCZENIE. Autor podpowiada rolnikom, jak rozwiązać istniejący od ponad pięćdziesięciu lat problem samozapłonu bel siana na polu, w stodole, w stogu. Samozapłon różnych ciał jest wynikiem fizycznego procesu samo nagrzewania się ciał. Proces samo nagrzewania się...

PROBLEM PROMIENIOWANIA BETA

Kiedy jądro ulega rozpadowi beta, dokonuje przejścia od jednego stanu kwantowego, posiadającego dobrze zdefiniowaną energię, do innego stanu kwantowego również o dobrze zdefiniowanej energii. Jednak cząstki beta emitowane w tym procesie nie mają ustalonej energii....

CO TO JEST ELEKTRON ?

CO TO JEST ELEKTRON ?   Jak pokazano w opracowaniu głównym pary elektronów w atomie wytwarzają pary kwantów energii, które natychmiast po powstaniu tworzą połączony biegunami magnetycznymi kwant zespolony (patrz rysunek poniżej). Rys. 1 Każdy  kwant zespolony...

CO TO JEST SPIN ELEKTRONU ?

Na początku lat dwudziestych XX wieku Stern i Gerlach wykonali doświadczenie, którego celem był pomiar magnetycznego momentu dipolowego atomów srebra. Rys. 1 W tym celu przepuszczali wiązkę neutralnych elektrycznie atomów srebra przez obszar silnego niejednorodnego...

BUDOWA ELEKTRONU POTWIERDZONA !

Jak pokazano w opracowaniu głównym pary elektronów w atomie wytwarzają pary kwantów energii, które natychmiast po powstaniu tworzą połączony biegunami magnetycznymi kwant zespolony (patrz rysunek poniżej). Rys. 1 Każdy  kwant zespolony jest prekursorem pary elektron –...

PROBLEM WYJĄTKOWEJ TRWAŁOŚCI PROTONU WYJAŚNIONY

Proton jest to najtrwalszą, nieelementarną konstrukcją materialną jaką stworzyła natura. Z czego to wynika? Według Modelu 31, są dwa nośniki elementarnych ładunków, elektron i proton. Elektron jest nośnikiem elementarnego ładunku elektrycznego i elementarnego ładunku...

Co to jest magnetyzm?

Pobierz tekst w pliku pdf. Weźmy pod uwagę jeden kwant z morza kwantów energii wypełniających Wszechświat. W dużym powiększeniu wygląda on jak pokazuje rys. 1 Jest to struna mająca postać płaskiej, dwuwymiarowej sprężynki. Pod wpływem cząstek ciemnej energii sprężynka...

CO TO JEST TARCIE?

Pobierz tekst w pliku pdf. Proces tarcia zachodzi wtedy, gdy dwa ciała przyłożymy do siebie i zaczniemy je względem siebie przesuwać. W procesie tym biorą udział dwa zjawiska fizyczne. Pierwsze zjawisko biorące udział w procesie tarcia to grawitacja. Uprzednio...