MODEL 31 A PIERWSZA ZASADA DYNAMIKI NEWTONA

 Wszechobecny gaz kwantowy jest to subatomowy świat materii. Wypełnia on przestrzeń kosmiczną i przestrzeń międzyatomową w  ciałach stałych, płynnych i gazowych. Jak każdy gaz stwarza on opory ruchu dla poruszających się w nim ciał. W związku z z tym ...

ELEKTRON I POZYTON, PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE.

Elektron i pozyton mają jednakową masę z dokładnością do wielu miejsc po przecinku. Elektron i pozyton mają różniący się znakiem jednakowy ładunek elektryczny z dokładnością do dwudziestu miejsc po przecinku. Oznacza to, że ślady tych cząstek w komorze mgłowej powinny...

KINEMATYCZNA EWOLUCJA CIEMNEJ ENERGII

W niniejszej notce postaramy się wyjaśnić na czym polegała ewolucja ciemnej energii od strony kinematycznej. Wg Modelu 31 ciemna energia (eter) jest elementarną, wiecznie  istniejącą   formą  materii  wypełniającą  wszechświat. Cząstki ciemnej energii występują w...

PROBLEM DIPOLOWEGO MOMENTU ELEKTRYCZNEGO NEUTRONU

W atomie wodoru odległość elektronu od protonu, obliczona na podstawie wzoru Coulomba wynosi 1,059 x 10-10 m. Czyli możemy  obliczyć z jaką siłą przyciągają się elektron i proton w atomie wodoru. F – siła wzajemnego przyciągania się elektronu i protonu, x1, =...

DO CZEGO SŁUŻY SPEKTROMETR BAINBRIDGE’A?

Proton w spektrometrze Bainbridge’a  zakreśli półokrąg o określonym promieniu R tak jak to przestawia rys. 1. Rys. 1 Po przeliczeniach wg wzoru daje to masę protonu m równą 1,6726 x 10–27 kg. Jądro deuteru (proton + neutron) w spektrometrze Bainbridge,a ...

JAK ZAPOBIEC POŻAROM BEL SIANA, SŁOMY I INNYCH?

STRESZCZENIE. Autor podpowiada rolnikom, jak rozwiązać istniejący od ponad pięćdziesięciu lat problem samozapłonu bel siana na polu, w stodole, w stogu. Samozapłon różnych ciał jest wynikiem fizycznego procesu samo nagrzewania się ciał. Proces samo nagrzewania się...

PROBLEM PROMIENIOWANIA BETA

Kiedy jądro ulega rozpadowi beta, dokonuje przejścia od jednego stanu kwantowego, posiadającego dobrze zdefiniowaną energię, do innego stanu kwantowego również o dobrze zdefiniowanej energii. Jednak cząstki beta emitowane w tym procesie nie mają ustalonej energii....

CO TO JEST ELEKTRON ?

CO TO JEST ELEKTRON ?   Jak pokazano w opracowaniu głównym pary elektronów w atomie wytwarzają pary kwantów energii, które natychmiast po powstaniu tworzą połączony biegunami magnetycznymi kwant zespolony (patrz rysunek poniżej). Rys. 1 Każdy  kwant zespolony...