CO TO JEST TARCIE?

Pobierz tekst w pliku pdf. Proces tarcia zachodzi wtedy, gdy dwa ciała przyłożymy do siebie i zaczniemy je względem siebie przesuwać. W procesie tym biorą udział dwa zjawiska fizyczne. Pierwsze zjawisko biorące udział w procesie tarcia to grawitacja. Uprzednio...

Co to jest e-cat?

Pobierz tekst w pliku pdf. Ostatnio na świecie coraz głośniej jest o włoskim wynalazcy Andrei Rossim i jego urządzeniu do pozyskiwania energii cieplnej zwanym E-CAT. Jest to urządzenie, które wytwarza kilka, kilkadziesiąt razy więcej energii cieplnej w stosunku do...

CO TO JEST PRĄD ELEKTRYCZNY?

Pobierz tekst w pliku pdf. Z rozważań przeprowadzonych w  opracowaniu głównym wynika, że jądro każdego atomu zbudowane jest ze zobojętnionych protonów, które są nośnikami elementarnego ładunku grawitacyjnego.  Zobojętnienie protonu oznacza, że naprzeciwko każdego...

O UKŁADZIE SŁONECZNYM.

Pobierz tekst w pliku pdf. Siedem planet krążących wokół Słońca obraca się w jedną stronę, a dwie w drugą stronę. Każda z nich nachylona jest pod innym kątem. Uran wręcz turla się po płaszczyźnie orbity. Pluton włazi w drogę Neptunowi. Wszystkie gwiazdy-planety Układu...

BUDOWA I EWOLUCJA GWIAZD.

Pobierz tekst w pliku pdf. Wszystkie gwiazdy w chwili ich powstania zbudowane były jednakowo. Różniły się tylko wielkością. Każda gwiazda posiadała jądro i atmosferę. Jądro obracało się szybciej od atmosfery, co powodowało  że na ich styku powstawało zjawisko tarcia,...

JAK POWSTAŁ WSZECHŚWIAT?

Pobierz tekst w pliku pdf. Cofnijmy się w czasie 100, 500, 1000 miliardów lat. Wszechświat wypełnia ciemna energia (eter). Są to jednowymiarowe dipole magnetyczne mające możliwość łączenia się biegunami w linie. Jednak nie łączą się one w linie, gdyż poruszają się z...

CO TO JEST CIEPŁO ?

Pobierz tekst w pliku pdf. Brak wiedzy o istnieniu świata kwantów energii zmusza fizyków do wyjaśniania zjawiska ciepła i temperatury przy pomocy tego co znają, czyli świata atomów. Tak to wyjaśniają przy pomocy teorii kinetyczno-molekularnej. Ciepło jest to ta część...

PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, CZYLI ZMĘCZONE ŚWIATŁO.

Pobierz tekst w pliku pdf. Kwanty energii we Wszechświecie występują w dwóch postaciach, jako gaz kwantowy i jako promieniowanie. Gaz kwantowy jest wynikiem nieuporządkowanego, chaotycznego ruchu kwantów energii. Promieniowanie jest wynikiem uporządkowanego, liniowego...

SUBATOMOWY POZIOM ORGANIZACJI MATERII.

Pobierz tekst w pliku pdf. Subatomowy poziom organizacji materii jest to świat kwantów energii. – Kwanty energii wytwarzane są z ciemnej energii przez drgające elektrony atomów. – Kwanty energii wprawiane są w ruch przez cząstki ciemnej energii. –...