JAK POWSTAŁ WSZECHŚWIAT?

Pobierz tekst w pliku pdf. Cofnijmy się w czasie 100, 500, 1000 miliardów lat. Wszechświat wypełnia ciemna energia (eter). Są to jednowymiarowe dipole magnetyczne mające możliwość łączenia się biegunami w linie. Jednak nie łączą się one w linie, gdyż poruszają się z...