JEDNOŚĆ TRZECH RODZAJÓW PÓL.

Pobierz tekst w pliku pdf. STRESZCZENIE. Pokazano na czym polega jedność  pola elektrycznego, pola magnetycznego i pola grawitacyjnego. Po raz pierwszy w historii fizyki obiektywnie porównano ze sobą stałą elektryczną, stałą magnetyczną i stała grawitacyjną. Z...