W atomie wodoru odległość elektronu od protonu, obliczona na podstawie wzoru Coulomba

wynosi 1,059 x 10-10 m.

Czyli możemy  obliczyć z jaką siłą przyciągają się elektron i proton w atomie wodoru.

F – siła wzajemnego przyciągania się elektronu i protonu,

x1, = e, x2 = e+ ilość elementarnych ładunków elektrycznych w atomie wodoru,

r – odległość między ciałami,

ke  = 2,31 x 10-28 Nm2  –  stała elektryczna,

Ep = 13,6 eV – energia jonizacji

Siła ta wynosi

W neutronie odległość elektronu od protonu jest mniejsza niż 1,059 x 10-10 m ale dokładna wartość jest jeszcze nieokreślona. Temat ten od lat nurtuje fizyków. Istnieje wiele teorii w których tą wartość ocenia się na 10-21 – 10-34 m.

Obliczmy więc z jaką siłą będą przyciągały się ładunki elektryczne w neutronie (wg fizyki współczesnej).

Dla odległości  1 x 10-21 m siła ta będzie wynosić

Dla odległości  1 x 10-34 m siła ta będzie wynosić

Jak z powyższego widać szacunki fizyków są grubo przeszacowane, są nierealne. Neutron powinien być najtrwalszą cząstką we Wszechświecie. A neutron jest trwały tylko w jądrze atomowym. Po opuszczeniu jądra rozpada się prawie natychmiast.

Pobierz plik PDF