PROBLEM DIPOLOWEGO MOMENTU ELEKTRYCZNEGO NEUTRONU

W atomie wodoru odległość elektronu od protonu, obliczona na podstawie wzoru Coulomba wynosi 1,059 x 10-10 m. Czyli możemy  obliczyć z jaką siłą przyciągają się elektron i proton w atomie wodoru. F – siła wzajemnego przyciągania się elektronu i protonu, x1, =...

DO CZEGO SŁUŻY SPEKTROMETR BAINBRIDGE’A?

Proton w spektrometrze Bainbridge’a  zakreśli półokrąg o określonym promieniu R tak jak to przestawia rys. 1. Rys. 1 Po przeliczeniach wg wzoru daje to masę protonu m równą 1,6726 x 10–27 kg. Jądro deuteru (proton + neutron) w spektrometrze Bainbridge,a ...