Pobierz tekst w pliku pdf.

EM DRIVE jest to urządzenie wynalezione przez Rogera  J. Shawyera. Wytwarza ono ciąg nie produkując spalin. Ma działać wbrew prawom fizyki.

Według  Modelu 31emdrive działa następująco. Magnetron wytwarza kwanty energii (gaz kwantowy) o częstotliwości mikrofalowej. Kwanty te falowodem „pompowane” są do ściętego zamkniętego stożka. Ciśnienie gazu w stożku rośnie. Ścianki urządzenia stanowią izolację dla gazu kwantowego ale tylko do pewnego stopnia, bowiem nie istnieje izolacja doskonała dla kwantów energii (zagadnienie to szerzej omówione jest w opracowaniu „JAK PODNIEŚĆ TEMPERATURĘ CIAŁA BEZ DOSTARCZANIA CIEPŁA Z ZEWNĄTRZ?”). Kiedy ciśnienie tego gazu wzrośnie dostatecznie stożek w pewnych miejscach zaczyna „przeciekać”. Kwanty uciekają ze stożka jak powietrze z dziurawego balonu. Powstaje zjawisko odrzutu, pojawia się ciąg. Jest to w całkowitej zgodności z III zasadą dynamiki Newtona. W miejscach „przecieków” kwanty mikrofalowe mieszają się z kwantami wytwarzanymi przez ścianki stożka, co podobnie jak w kuchence mikrofalowej, podnosi temperaturę tych miejsc. Kwanty energii rozchodzą się we wszystkich kierunkach, jednak ciąg wytwarza tylko ten kierunek w którym emisja kwantów jest największa. Im większa jest moc magnetronu, tym większe jest ciśnienie gazu kwantowego, tym większa jest siła ciągu. Jednak taka zależność występuje tylko do pewnego momentu. Przy określonym ciśnieniu gazu, wytwarzanym przez magnetron o określonej mocy (50 kW), ścianki stożka są już tak przepuszczalne dla kwantów, że ustala się równowaga między ilością kwantów wchodzących i wychodzących ze stożka. Jest to maksymalny ciąg, możliwy do wytworzenia przez dane urządzenie.

Siła ciągu klasycznego silnika rakietowego jest określona wzorem:

,” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” header_font=”Raleway||||” text_font=”Open Sans||||” text_font_size=”16″]

Fc – siła ciągu [N],

v– prędkość wylotowa spalin [m/s],

dm/dt – szybkość spalania paliwa [kg/s].

W silniku  emdrive siłę ciągu wytwarzają emitowane przez niego kwanty energii. Oznacza to, że prędkość wylotowa spalin (kwantów energii) jest stała i wynosi około 300 000 km/s, więc siła ciągu emdrive’a będzie określona wzorem:

c – prędkość wylotowa „spalin” (kwantów energii)

dx/dt – szybkość emitowania kwantów energii przez ciało, ilość kwantów energii emitowanych w jednostce czasu[1/s].

Oznacza to , że siła ciągu emdrive,a zależy tylko od ilości kwantów energii emitowanych w jednostce czasu.

Z kolei ilość kwantów energii emitowanych w jednostce czasu zależy od gęstości emitowanego gazu kwantowego. Stąd siła ciągu emdrive’a jest proporcjonalna do gęstości gazu kwantowego

Wg Modelu 31 częstotliwość drgań kwantów gazu kwantowego jest proporcjonalna do temperatury.

Ponieważ moc kwantów jest proporcjonalna do częstotliwości kwantów

P =  hv

P – moc, kwantu energii [W],

h = 6,62 x 10-34 stała Plancka,

v – częstotliwość drgań kwantu energii [s-1],

oznacza to, że moc kwantów jest proporcjonalna do temperatury.

P ~ t

Z prawa Stefana – Boltzmanna wynika konkretnie,  że moc kwantów wypromieniowywanych przez ciało jest proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury

P – moc kwantów energii wypromieniowywanych z jednostki powierzchni ciała [W/m2],

σ – stała  Stefana -Boltzmanna,

T – temperatura w skali Kelvina

Ponieważ kwanty o większej mocy są bardziej sprężone, więcej ich mieści się w jednostce objętości, mają większą gęstość, więc gęstość  gazu kwantowego jest również proporcjonalna do temperatury.

 ϱ ~ T

Czyli gęstość emitowanego przez ciało gazu kwantowego, tak jak moc kwantów  jest również proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury

ϱ ~ T4

Jak powyżej stwierdzono

Fc ~ ϱ

więc ostatecznie siła ciągu emdrive’a jest proporcjonalna do czwartej potęgi temperatury emitowanego przez niego gazu kwantowego.

Fc ~ T4

Oznacza to ogromny przyrost ilości gazu kwantowego emitowanego w jednostce czasu przy niewielkim wzroście jego temperatury.

Widać z tego, że prace związane z rozwojem tego napędu powinny skupiać się również na zwiększeniu temperatury jego pracy. Np. dwukrotne zwiększenie temperatury powinno skutkować szesnastokrotnym wzrostem siły ciągu.

Ponieważ dla kwantów nie istnieje izolacja doskonała, przy obecnej konstrukcji emdrive’a kwanty energii rozchodzą się we wszystkich kierunkach a ciąg wytwarza tylko ten kierunek w którym emisja kwantów jest największa. Wynika z tego, że aby zwiększyć ciąg silnika, być może należałoby dodatkowo zaizolować kwantowo te powierzchnie, które „marnują kwanty”.

Jeżeli powyższe rozważania okażą się słuszne będzie to  znakomity dowód ( wręcz kolejny experimentum crucis) na istnienie świata kwantów energii i świata ciemnej energii.

Brak wiedzy o istnieniu świata kwantów energii zmusza fizyków do wyjaśniania zjawisk z tym światem związanych przy pomocy tego co znają, czyli świata atomów. Ponieważ na wyjaśnienie działania silnika emdrive nie nasuwa się im żadna koncepcja „atomowa” rozlegają się głosy, że silnik ten działa wbrew prawom fizyki i dlatego nie należy prowadzić prac badawczych w tym kierunku. Jest to dziwne postępowanie, bowiem już od kilkunastu lat istnieje dowód poprawności działania napędu emdrive. Jest nim tzw. efekt Jarkowskiego, który powoduje, że wypromieniowywane kwanty energii (gaz kwantowy) są w stanie wytworzyć siłę ciągu zdolną do zmiany orbity krążącej wokół słońca planetoidy. W 2003 r. stwierdzono, że pod wpływem promieniowania cieplnego słońca pięćset metrowa planetoida Golevka , w ciągu piętnastu lat zmieniła promień swojej orbity o piętnaście kilometrów.

P.S.

W klasycznym silniku rakietowym wytwarzany jest gaz atomowy, który uważany jest za jedyne źródło zjawiska odrzutu.

W silniku tym temperatura gazów spalinowych zwiększa się z 300 do 1500 K, czyli pięciokrotnie. Pięciokrotny wzrost temperatury ciała (paliwa) powoduje 625  krotny  wzrost emitowanej materii kwantowej. Można poważnie się zastanowić czy ten 625  krotny  wzrost emisji gazu kwantowego nie jest również źródłem ciągu w tym silniku. Powyższe oznaczałoby, że w silniku rakietowym jest nie jedno ale dwa gazowe źródła ciągu, przy czym  obecnie trudno byłoby powiedzieć, jaki jest procentowy udział każdego z gazów w tym procesie.